Gyventojų registras

Ar galiu gauti Lietuvos Respublikos gyventojų registro pažymą apie savo pilnamečio vaiko asmens duomenis?

Jeigu duomenų gavėjas prašo pateikti informaciją apie kitą asmenį ir tokia teisė nenustatyta įstatymuose ar kituose teisės aktuose, kartu su prašymu turi būti pateiktas duomenų subjekto sutikimas teikti jo asmens duomenis. Nesant minėto dokumento, duomenų subjektui gali būti siunčiamas raštas dėl sutikimo teikti jo asmens duomenis gavimo. Tuo atveju, jeigu duomenų subjektas nesutinka arba duomenų subjekto sutikimas negaunamas, informacija duomenų gavėjui neteikiama.
 
VĮ Registrų centrui pašymas dėl pažymos apie asmens duomenis gavimo taip pat gali būti pateiktas per paslaugos gavėjo atstovą. Prašymą teikiant nurodytu būdu, svarbu žinoti, kad:

- tuo atveju, kai paslaugos gavėjo prašymą paduoda atstovas, turintis teisę atstovauti paslaugos gavėjui, jis turi pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir paslaugos gavėjo prašymą, kuriame papildomai turi būti nurodyti atstovo ir paslaugos gavėjo vardai, pavardės ir gyvenamųjų vietų adresai.
- tuo atveju, kai paslaugos gavėjo prašymą paduoda atstovas, neturintis dokumento, liudijančio jo teisę atstovauti paslaugos gavėjui, prašymas dėl asmens duomenų teikimo gali būti pateikiamas paslaugos gavėjo vardu, tačiau teisė pasirašyti prašymą ir atsiimti užsakytus dokumentus suteikiama tik paslaugos gavėjui, pateikusiam asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus.
 
Papildoma informacija apie tai, kas turi būti nurodyta prašyme dėl pažymos apie asmens duomenis gavimo, pateikiama nuorodoje.

 
Redaguota: 2019-03-21 14:31
Į viršų