Juridinių asmenų registras

Kokie dokumenta​​i pateikiami R​e​gistro tvarky​to​jui suteikti paramos gavėjo statusą?

Paramos gavėjo statusas gali būti suteiktas Labdaros ir paramos įstatyme išvardytiems viešiesiems juridiniams asmenims.

Pageidaujant, kad būtų suteiktas paramos gavėjo statusas, Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje reikia pateikti:
1. Prašymą forma JAR-PGS .
2. Prašymą teikiančio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jeigu prašymą teikia ne vadovas, o įgaliotas asmuo, kartu su dokumentais Registro tvarkytojui turi būti pateikiami atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai.
Už įregistravimą mokamas 2,90 EUR atlyginimas. Jį sumokėti galima grynaisiais pinigais bet kuriame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje arba pavedimu.

Informaciją apie atsiskaitomąsias sąskaitas rasite čia.

Svarbu! 
Registro tvarkytojas panaikina juridinio asmens paramos gavėjo statusą, jeigu:
1. gauna bent vienos iš Juridinių asmenų registro nuostatuose nurodytų kontrolės institucijų pažymą Labdaros ir paramos įstatymo 13 straipsnio 5 dalyje nustatytais atvejais;
2. su prašymu panaikinti jam paramos gavėjo statusą kreipiasi pats juridinis asmuo;
3. juridiniam asmeniui įregistruojamas teisinis statusas "inicijuojamas likvidavimas", "likviduojamas", "bankrutuojantis", "bankrutavęs", taip pat išregistravus pertvarkyto juridinio asmens teisinį statusą "pertvarkomas" iš Registro;
4. paramos gavėjas labdaros ir paramos fondas, asociacija ar viešoji įstaiga, nepateikę metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo ar veiklos ataskaitos, arba labdaros ir paramos fondas ar asociacija, nepateikę metinės ataskaitos per Civilinio kodekso 2.66 straipsnio 4 dalyje nurodytą terminą, šių dokumentų nepateikė per 2 mėnesius nuo tada, kai buvo įspėti apie šį pažeidimą. Registro tvarkytojas įspėjimą apie pažeidimą išsiunčia Registre nurodytu elektroninio pašto adresu korespondencijai arba registruotu paštu labdaros ir paramos fondo, asociacijos ar viešosios įstaigos buveinės adresu, jeigu labdaros ir paramos fondas, asociacija ar viešoji įstaiga elektroninio pašto adreso korespondencijai nėra pateikusi Registro tvarkytojui.

Išsamiai paramos gavėjo statuso suteikimo ir jo panaikinimo tvarka reglamentuota Juridinių asmenų registro nuostatų dešimtajame skirsnyje.
Redaguota: 2019-08-09 13:59
Į viršų