Juridinių asmenų registras

Kokia tvarka užsakoma ir išduodama Jungtinė pažyma (Pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją)? Ar gali prašymą pateikti įgaliotas asmuo?

Jungtinė pažyma rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gruodžio 3 d. Nr. 1286 nutarimu "Dėl Kompetentingų institucijų tvarkomų jungtinių duomenų apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją pažymos išdavimo taisyklių  patvirtinimo". 

Asmuo, norintis gauti Jungtinę pažymą, patvirtinančią jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją turi pateikti Registrų centrui nustatytos formos prašymą vienu iš dviejų būdų:

1. Asmeniškai atvykus arba siunčiant paštu bet kuriam Registrų centro klientų aptarnavimo padaliniui;
2. Elektroniniu būdu per Registrų centro klientų savitarnos sistemą, jeigu prašymą teikia vadovas. Vadovas ir buhalteris, nurodytas prašyme išduoti jungtinę pažymą, turi turėti kvalifikuotu sertifikatu patvirtintus elektroninius parašus.
Įgaliotas asmuo negali teikti prašymo elektroniniu būdu.

Pažymėtina, kad teikiant nustatytos formos prašymą išduoti Jungtinę pažymą juridiniam asmeniui tiesiogiai Registrų centre, ją gali pateikti juridinio asmens vadovas arba jo įgaliotas asmuo, tačiau įgaliotiniui turi būti suteikta teisė pasirašyti ir sutikimą dėl įgaliotojo ypatingų duomenų tvarkymo ir teikimo. Buhalterio, kaip fizinio asmens, įgaliojimas pasirašyti sutikimą dėl ypatingų duomenų tvarkymo ir teikimo turi būti patvirtintas notaro.
Informaciją apie pažymos parengimo terminus, atlyginimo dydžius ir kitas parengimo sąlygas rasite nuorodoje.

Teikiant prašymą elektroniniu būdu per Registrų centro klientų savitarnos sistemą, juridinio asmens vadovas turi kvalifikuotu sertifikatu patvirtintu elektroniniu parašu prisijungti prie savitarnos sistemos.
Šiuo metu galima naudotis:
- Registrų centro išduotu kvalifikuotu elektroniniu parašu (daugiau apie Registrų centro išduodamą elektroninį parašą sužinosite svetainėje www.elektroninis.lt);
- mobiliojo ryšio operatorių - Bitė, Telia, Tele2 ir Teledema - išduotais kvalifikuotais sertifikatais (mobiliuoju parašu);
- Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos išduota asmens tapatybės kortele, kurioje įrašyti asmens atpažinimo elektroninėje erdvėje ir kvalifikuoto parašo sertifikatai.

Kvalifikuotu sertifikatu patvirtintu elektroniniu parašu prisijungęs prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos, juridinio asmens vadovas turi pasirinkti skiltį Juridinių asmenų registras ir kairėje lango pusėje esančiame meniu spausti nuorodas: Jungtinės pažymos užsakymas, Prašymas išduoti jungtinę pažymą.
Teikiant prašymą išduoti pažymą apie juridinį asmenį, jo vadovą ir buhalterį, sistemoje reikia pasirinkti pažymos tipą -  Viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją – juridinį asmenį, jo vadovą ir buhalterį ir spausti mygtuką Pildyti prašymą.
Teikiant prašymą išduoti pažymą apie juridinį asmenį ir jo vadovą reikia pasirinkti pažymos tipą - Viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją – juridinį asmenį ir jo vadovą. Atsivėrus duomenų langui, reikia nurodyti pažymos egzempliorių skaičių bei pasirinkti dokumento pristatymo būdą.
Spustelėję šalia prašymo esančią nuorodą - Tęsti, vadovas turės įsidėti prekę į krepšelį ir apmokėti paslaugą tiesiogiai per savitarną, per pasirinkto banko el. bankininkystę. Atlikus apmokėjimą užsakymas taps vykdomas.

Užsisakant pažymą su buhalterio duomenimis, prašyme vadovas turi įrašyti buhalterio vardą, pavardę, asmens kodą, o nurodytas buhalteris turi savo elektroniniu parašu (nesvarbu, iš kurio kompiuterio) prisijungti prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos (kaip fizinis asmuo) ir kairėje pusėje esančiame meniu pasirinkti - Mano dokumentai. Suradęs ir kvalifikuotu elektroniniu prašu pasirašęs prašymą išduoti pažymą, buhalteris gali atsijungti nuo sistemos. Tuomet juridinio asmens vadovas, prisijungęs prie savitarnos sistemos, turi pasirinkti - Juridinių asmenų registras ir kairėje lango pusėje esančiame meniu spausti nuorodas: Jungtinės pažymos užsakymas, Prašymų išduoti jungtinę pažymą peržiūra. Spustelėję šalia prašymo esančią nuorodą - Tęsti, turės įsidėti prekę į krepšelį ir apmokėti paslaugą tiesiogiai per savitarną, per pasirinkto banko el. bankininkystę. Atlikus apmokėjimą užsakymas taps vykdomas.
Pažymėtina, kad siekiant išvengti techninių nesklandumų, nerekomenduojama prašymo pasirašymui prie elektroninių paslaugų sistemos jungtis vienu metu.

Dėmesio! Duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba gaunami automatiškai – interaktyviai. Jeigu juridinis asmuo turi įsiskolinimų, jam bus išduota pažyma, kad jis yra skolingas, nenurodant įsiskolinimo sumos, kuri gali būti ir keli euro centai. Todėl rekomenduojame juridiniams asmenims apie savo atsiskaitymą pasitikrinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos interneto svetainėje.

Registrų centras neturi galimybės išduoti juridiniam asmeniui Jungtinę pažymą, kurioje būtų nurodyti duomenys pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 3 punkto reikalavimus, t. y. ar juridinio asmens dalyvis, turintis balsų daugumą dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą.
Pažymas apie fizinio asmens teistumą išduoda Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, taip pat šie duomenys nurodomi Registrų centro išduodamoje Jungtinėje pažymoje apie fizinį asmenį. Įstatymai nenumato juridinio asmens baudžiamosios atsakomybės už nusikalstamą bankrotą.

Jungtinės pažymos galiojimo terminas nenustatomas. Jungtinėje pažymoje nurodoma jos atspausdinimo data ir visų institucijų, teikiančių informaciją, informacijos pateikimo datos.
Viešųjų pirkimų organizatorius ar institucija, kuriai teikiama Jungtinė pažyma ar Registro išrašas, gali nustatyti datą, iki kurios išduota pažyma ar išrašas būtų tinkami pateikti.

Svarbu! Registrų centras   išduoda pažymą, kurioje nurodomi ne tik Registrų centro tvarkomi duomenys, bet ir kitų kompetentingų institucijų tvarkomi ypatingi asmens  duomenys. Pažymoje nurodomi ypatingi vadovo duomenys, tvarkomi Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos. Jeigu vadovas išduoda įgaliojimą užsakyti jungtinę pažymą, jis šiame įgaliojime taip pat turi patvirtinti savo susitikimą dėl ypatingų asmens  duomenų tvarkymo ir teikimo viešąjį pirkimą organizuojančiam juridiniam asmeniui. 

 


 
Redaguota: 2019-08-09 14:46
Į viršų