Juridinių asmenų registras

Kokie teisės aktai reglamentuoja metinių finansinių ataskaitų sudarymą?

Metinės finansinės ataskaitos sudaromos vadovaujantis Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu, Verslo apskaitos standartais arba tarptautiniais apskaitos standartais ir kitais teisės aktais. Verslo apskaitos standartus ir jų taikymo metodines rekomendacijas rasite Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos interneto svetainėje. Konsultacijas finansinių ataskaitų rengimo klausimais teikia minėta tarnyba.
Nuorodoje rasite Europos Komisijos patvirtintus tarptautinius apskaitos standartus lietuvių kalba.
Redaguota: 2017-05-23 08:28
Į viršų