Juridinių asmenų registras

Kaip išregistruoti juridinio asmens buveinę iš savininkui priklausančių patalpų?

Kai juridiniam asmeniui įregistruotas teisinis statusas "likviduojamas" ar "inicijuojamas likvidavimas", "bankrutuojantis" arba "bankrutavęs", patalpų, kuriose įregistruota juridinio asmens, jo filialo ar atstovybės  buveinė, savininkas turi teisę bet kuriame Registrų centro teritoriniame klientų aptarnavimo padalinyje pateikti laisvos formos prašymą  dėl juridinio asmens, jo filialo ar atstovybės  buveinės išregistravimo iš jam priklausančių patalpų.
Juridinių asmenų registro tvarkytojas, gavęs patalpų savininko prašymą, išsiunčia pranešimą apie numatomą buveinės išregistravimą Juridinių asmenų registre nurodytais juridinio asmens valdymo organų narių adresais ir šį pranešimą paskelbia  Registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje. Jeigu juridinis asmuo, jo filialas ar atstovybė   per šešis mėnesius nuo pranešimo išsiuntimo ar paskelbimo Registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje nepakeičia buveinės, Registro tvarkytojas išregistruoja juridinio asmens, filialo ar atstovybės buveinę ir nurodo, kad juridinio asmens, filialo ar atstovybės buveinė išregistruota patalpų savininko prašymu. Buveinė išregistruojama neatlygintinai.
Redaguota: 2017-11-09 16:12
Į viršų