Juridinių asmenų registras

Kur reikia kreiptis dėl įmonės registravimo pažymėjimo dublikato išdavimo?

Juridinio asmens registravimo pažymėjimai nuo 2010 m. sausio 1 d., pasikeitus Civilinio kodekso 2.65 str., neišduodami, o nuo  2012 m. spalio 7 d., įsigaliojus Juridinių asmenų registro nuostatų pakeitimams, juridinių asmenų, jų filialų ir atstovybių, užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialų ir atstovybių registravimo pažymėjimai ir jų dublikatai pripažinti netekusiais galios. Juridinis asmuo, pateikęs prašymą ir sumokėjęs nustatytą atlyginimą, gali gauti Juridinių asmenų registro išrašą. Tačiau juridiniams asmenims, kuriems po 2010 m. sausio 1 d. nebuvo išduotas išplėstinis Juridinių asmenų registro išrašas arba elektroninis sertifikuotas registro išrašas (ESI), pirmą kartą po Registro nuostatų pakeitimų įsigaliojimo pateikusiems dokumentus ir duomenis įregistruoti ar įrašyti pakeitimus, elektroninis sertifikuotas registro išrašas išduodamas neatlygintinai, pateikus nustatytos formos prašymą popieriuje.
 
Redaguota: 2017-05-31 09:11
Į viršų