Juridinių asmenų registras

Ar keičiant asociacijos valdybą, reikia teikti duomenis ir apie tuos narius, kurie liks nepasikeitę?

Asociacijos valdymo organų narių skyrimo ir atšaukimo tvarką nustato Asociacijų įstatymas. Kai išrenkama nauja asociacijos valdyba, Juridinių asmenų registro tvarkytojui turi būti pateikti duomenys apie visus išrinktus valdybos narius, net ir tuo atveju, jeigu jie nepasikeitė. Nereikia teikti duomenų apie seniau išrinktus valdybos narius, kai vietoje atsistatydinusio ar  kito nesančio valdybos nario išrenkamas vienas ar keli nariai, o kitų valdybos narių kadencija nesikeičia. 
Duomenys yra keičiami atlygintinai. Atlyginimo dydžius rasite nuorodoje.
 
Redaguota: 2016-04-08 07:56
Į viršų