Juridinių asmenų registras

Kokius dokumentus reikia pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui, kai atsistatydina UAB valdybos nariai ir nauji neišrinkti?

Vadovas turi pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui pranešimą apie valdybos narių įgaliojimų pabaigą. Duomenys apie valdybos narius išregistruojami, tačiau valdyba, kaip bendrovės valdymo organas, lieka įregistruota. Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka, turi būti išrinkta nauja valdyba. Vadovas turi sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą dėl naujos valdybos išrinkimo, jeigu bendrovės valdybą renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išrinkti naują valdybą arba priimti sprendimą, kad valdyba nebus sudaroma. Tokiu atveju, turi būti keičiami bendrovės įstatai ir teisės aktų nustatyta tvarka teikiami Juridinių asmenų registro tvarkytojui. Valdyba, kaip bendrovės valdymo organas, išregistruojama įregistravus naujus įstatus, kuriuose valdybos sudarymas nenumatytas. 
Redaguota: 2015-01-08 14:42
Į viršų