Juridinių asmenų registras

Kokius dokumentus reikia pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui, kai pasikeičia užsienio įmonės filialo ar atstovybės Lietuvoje buveinė?

Kai buveinės adresas yra nurodytas nuostatuose, keičiant užsienio juridinio asmens filialo buveinę, turi būti pakeisti nuostatai, ir dokumentų ir duomenų teikėjas notaro voke tiesiogiai Registro tvarkytojui turi pateikti:
1. Prašymo formą JAR-1 su notaro tvirtinamuoju įrašu. Atstovybių nuostatai, kai keičiama tik atstovybės nuostatuose nurodyta buveinė, notaro tvirtinimui nėra teikiami. 
2. Steigėją atstovaujančio organo sprendimą dėl nuostatų ir buveinės adreso pakeitimo.
3. Jeigu nuostatuose nurodyta buveinė, - pakeistus nuostatus, 1 egz. Naujai sudarytuose nuostatuose juridinio asmens filialo buveinė yra nenurodoma.
4. Jeigu juridinis asmuo nėra patalpų, suteikiamų juridinio asmens, jo filialo ar atstovybės buveinei registruoti, savininkas arba patalpos juridiniam asmeniui priklauso bendrosios nuosavybės teise, teikiamas rašytinis savininko arba bendraturčio sutikimas suteikti patalpas buveinei registruoti.
5. Duomenis teikiančio  asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei dokumentus pateikia ne juridinio asmens filialo vadovas, o atstovas, kartu su dokumentais Registro tvarkytojui turi būti pateikiami atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai.
Už  duomenų pakeitimą, jeigu keičiama tik buveinė, mokamas 2,9 Eur atlyginimas.  

 

Redaguota: 2019-08-09 14:08
Į viršų