Juridinių asmenų registras

Kas tvirtina ir pasirašo Profesinės sąjungos įstatus?

Profesinės sąjungos įstatus tvirtina visuotinis narių susirinkimas, o pasirašo susirinkimo įgaliotas asmuo arba profesinės sąjungos pirmininkas.
Redaguota: 2013-06-04 09:35
Į viršų