Juridinių asmenų registras

Ar išregistruoto juridinio asmens pavadinimą galima laikinai įtraukti į Registrą ir panaudoti kitam juridiniam asmeniui?

Jeigu juridinis asmuo yra išregistruotas, jo pavadinimą galima suteikti kitam juridiniam asmeniui, jeigu tas pavadinimas atitinka šiuo metu galiojančius reikalavimus pavadinimui, išskyrus atvejus, jeigu ketinama panaudoti išregistruotos politinės partijos, jos filialo ar atstovybės, religinės bendruomenės, bendrijos ar centro, jų filialo ar atstovybės pavadinimą. Juridinių asmenų nuostatų 106 punkto nustatyta tvarka steigiamos ar įsteigtos politinės partijos, jos filialo ar atstovybės, religinės bendruomenės, bendrijos ar centro, jų filialo ar atstovybės pavadinimas negali būti tapatus ir anksčiau išregistruotos politinės partijos, jos filialo ar atstovybės, religinės bendruomenės, bendrijos ar centro, jų filialo ar atstovybės pavadinimui.
Redaguota: 2016-01-07 10:17
Į viršų